Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1047) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2021 poz. 332) oraz zmienia m.in.

  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2020 poz. 1077 z późn. zm.).

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego, mającego na celu finansowanie modernizacji systemu energetycznego, a także sposobu i zasad zarządzania tymi środkami.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1047 – system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Prawo ochrony środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych