Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1535) wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219).

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wprowadzają wyłącznie zapis o zatwierdzaniu planu finansowego Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji na następny rok w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1535 – Prawo ochrony środowiska