Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 1564) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

Zmiany dotyczą podmiotów składających wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1564 – Prawo wodne