Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 poz. 1710) określa wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, do których są obowiązani prowadzący instalacje oraz użytkownicy urządzeń.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1710 – pomiary wielkości emisji