Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 564) wprowadza poprawki redakcyjne w zakresie odniesień do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które do polskiego prawa implementuje to rozporządzenie.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1924 – ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym