Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)  informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219).

Czytaj więcej www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1973 – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity