Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2021 poz. 2127) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) oraz ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2020 poz. 1077 z późn. zm.).

Zmiany dotyczą raportowania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 2127 – Prawo ochrony środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji