Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn. zm.)

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 2233 – Prawo wodne – tekst jednolity