Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (Dz. U. 2021 poz. 2365) określa warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi – wdrażając tym samym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2021 poz. 2365 – warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi