Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2368)  wprowadza zmiany ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) oraz m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233).

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo wodne dotyczą przedłużenia do 31 grudnia 2023 r. okresu, w którym opłaty za usługi wodne są naliczane bez uwzględniania średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 2368 – Prawo wodne