Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2021 poz. 332) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136).

Czytaj więcej: www.regulis.pl 

Dz. U. 2021 poz. 332 – system handlu uprawnieniami do emisji – tekst jednolity