Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2021 poz. 513) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015  r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. poz. 247)

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 513 – wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – tekst jednolity