Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 564) dokonuje m.in. zmiany niewłaściwego, zamiennego zastosowania zróżnicowanych znaczeniowo terminów „kontrola” i „sterowanie” i ma na celu ujednolicenie terminologii stosowanej w rozporządzeniu i dostosowanie jej do przepisów unijnych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 564 – ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym