Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2021 poz. 673) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523) wprowadza m.in. przepisy dotyczące przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym oraz doprecyzowuje wymagania dotyczące ochrony wód podziemnych i gleb w zakresie lokalizacji składowisk

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 673 – składowiska odpadów