Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2021 poz. 756) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154)

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 756 – przewóz towarów niebezpiecznych – tekst jednolity