Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 779 – odpady – tekst jednolity