Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 468) oraz zmienia m. in. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zmiana w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczy przeznaczania środków Narodowego Funduszu na wsparcie utworzenia i prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 868 – efektywność energetyczna, Prawo ochrony środowiska