Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 poz. 1) wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2021 poz. 332 z  późn. zm.).

Zmiana wprowadzona w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotyczy przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1 – handel uprawnieniami do emisji