Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1504) zmienia ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) oraz m. in. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 1973 z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska są związane z likwidacją Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1504 – Prawo ochrony środowiska