Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 1747) zmienia ustawę z ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.).

Zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska dotyczą opracowywania planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2023.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1747 – Prawo ochrony środowiska