Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1768) zmienia szereg ustaw, w tym m. in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297 z późn. zm.).

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczą obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku wykonywania robót budowlanych, które takiego pozwolenia nie wymagają ale których wykonanie wymaga zyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają charakter głównie porządkowy wynikający z wprowadzenia w ustawie Prawo o ruchu drogowym definicji dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1768 – Prawo budowlane, utrzymanie czystości i porządku w gminach