Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) zmienia m. in.:

  • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438 z późn. zm.) w zakresie składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków,
  • ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2022 poz. 1092 z późn. zm.) w zakresie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1967 – wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków, system handlu uprawnieniami do emisji