Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) wprowadza m.in. zmiany w:

  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) oraz
  • ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

Ustawa wprowadza do ww. ustaw m.in. przepisy, na mocy których, w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r., pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie wygasną, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki zostały one wydane, złoży wniosek o wydanie nowej decyzji.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz. U. 2022 poz. 2127 – Prawo ochrony środowiska, odpady