Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2022 poz. 2217) zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2016 poz. 1877).

Rozporządzenie wprowadza dalszą elektronizację procesu obsługi systemu Krajowej bazy.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz. U. 2022 poz. 2217 – zakres informacji zawartych w raporcie oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji