Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 2375) zmienia m. in. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone w ww. ustawach dotyczą Centralnego Azylu dla Zwierząt.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 2375 – Prawo ochrony środowiska, ochrona przyrody