Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 258) zmienia ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) oraz inne ustawy.

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo wodne dotyczą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz. U. 2022 poz. 258 – Prawo wodne