Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. 2022 poz. 2704) określa metodę obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu za rok 2023 i lata kolejne.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 2704 – metoda oraz szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego