Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 84) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021 poz. 1275 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.).

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dodany został przepis zobowiązujący właścicieli lasów do stosowania wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 84 – ochrona przyrody