Ustawa z dnia 20 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 855) wprowadza przepisy upraszczające procedury tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Zmiany dotyczą organizatorów miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla ich utworzenia.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 855 – Prawo wodne