Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2022 poz. 89) wprowadza nowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 89 – komunalne osady ściekowe