Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893 z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone w  ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mają charakter wyłącznie redakcyjny i wprowadzają odwołanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 974 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny