Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2023 poz. 104) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2021 poz. 1857 z późn. zm.).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz. U. 2023 poz. 104 – system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tekst jednolity