Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 z późn. zm.).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz. U. 2023 poz. 1336 – ochrona przyrody – tekst jednolity