Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.)

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1478 – Prawo wodne – tekst jednolity