Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1681) zmienia ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) oraz m.in.

  • ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz
  • ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166).

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dodany został przepis zgodnie z którym tymczasowe stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika równej lub większej niż 10 m3 nie wymagają  pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia.

W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wprowadzono przepis, zgodnie z którym wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa i wnoszone są na rachunek URE.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1681 – Prawo budowlane, efektywność energetyczna