Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1724) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporządzenie  wprowadziło zmiany dotyczące kwalifikacji zabudowy systemami fotowoltaicznymi oraz parkingów i garaży jako przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1724 – przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko