Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2023 poz. 2683) z dniem wejścia w życie uchyla rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2014 poz. 1972).

Rozporządzenie określa stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, w tym opakowań dla środków niebezpiecznych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 2683 – stawki opłat produktowych dla opakowań