Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2023 poz. 369) zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 1513 z późn. zm.).

Rozporządzenie wprowadza wyłącznie poprawki redakcyjne, wynikające ze zmiany dzienników urzędowych podstaw prawnych w postaci dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 369 – ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym