Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2023 poz. 729) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2021 poz. 513 z późn. zm.).

Zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu informacji zawartych w protokole.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 729 – wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji