Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. 2023 poz. 857) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. 2022 poz. 455 z późn. zm.).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 857 – dane objęte Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – tekst jednolity