Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 poz. 399) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2024 poz. 399 – utrzymanie czystości i porządku w gminach – tekst jednolity