Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2024 poz. 573) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2024 poz. 572 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tekst jednolity