Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz.U. 2024 poz. 834) zmienia m.in.:

  • ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz
  • ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2024 poz. 834 – zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (…), Prawo ochrony środowiska, Prawo atomowe