Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L, 2024/1157, 30.4.2024) uchyla rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie ustanawia procedury i systemy kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od pochodzenia, przeznaczenia i trasy przemieszczania, rodzaju odpadów oraz przewidzianego rodzaju przetwarzania odpadów w miejscu ich przeznaczenia.

Rozporządzenie stosuje się do:

  • przemieszczania odpadów między państwami członkowskimi, z tranzytem lub bez tranzytu przez państwa trzecie;
  • przemieszczania odpadów przywożonych do Unii z państw trzecich;
  • przemieszczania odpadów wywożonych z Unii do państw trzecich;
  • przemieszczania odpadów tranzytem przez terytorium Unii, na trasie z państw trzecich lub do państw trzecich.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz.U. L, 2024/1157, 30.4.2024 – przemieszczanie odpadów