Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021 (M. P. 2020 poz. 899) określa górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska oraz jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

M. P. 2020 poz. 899 – stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021