Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. 2021 poz. 960) określa:

  • górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
  • jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza oraz  umieszczenie odpadów na składowisku.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

 

M. P. 2021 poz. 960 – stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022