Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (M. P. 2021 poz. 974) określa górne jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz jednostkowe stawki opłat podwyższonych za przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

 

M. P. 2021 poz. 974 – stawki opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w 2022 r.