Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. 2022 poz. 1009) określa górne jednostkowe stawki opłat oraz jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

M. P. 2022 poz. 1009 – stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023