Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. (M.P. 2022 poz. 834) określa wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

M.P. 2022 poz. 834 – stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych w 2023 r.