Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. (M.P. 2023 poz. 693) określa, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r., wysokości stawek opłat za:

  •  przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 114,66 zł;
  • wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 286 zł;
  • wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo,
  • wydanie oceny wodnoprawnej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

M.P. 2023 poz. 693 – stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.